Ponúkame komplexné a kompletné stavebné riešenia pre práce malého a stredného rozsahu. Začínajúc konzultáciou projektu, výstavbou spojenou z možnosťou dodatočných zmien až po drobnú kompletáž a osadenie nábytku. Tento široký záber špecializácie by sa dal heslovite rozdeliť do nasledujícich kategórií: